Print this page

Home

Tehnologia WIMAX reprezintă generaţia următoare de comunicaţii mobile de bandă largă. Implementarea comercială a acestui tip de reţea se va efectua în decursul anului 2008 în lume şi în România.

WiMAX este o abreviere de la Worldwide Interoperability for Microwave Access. Este o tehnologie wireless bazată pe standarde, care furnizează conexiuni de mare viteză, inclusiv la Internet, pe distanţe lungi. Astfel, în spaţii deschise tehnologia WiMAX poate oferi acces wireless la distanţe de până la 50 de kilometri, la viteze de 50÷70 Mbs. Pentru WiMAX fix s-au proiectat şi testat echipamente în banda de 3,5 GHz. În 2006 s-au iniţiat testele în banda de 5,8 GHz.

România ar putea avea numeroase avantaje prin utilizarea tehnologiei WiMAX, datorită costurilor reduse ale infrastructurii necesare şi ariei largi de acoperire. Având în vedere faptul că răspândirea beneficiilor societăţii informaţionale depinde tot mai mult de disponibilitatea accesului la Internet în bandă largă în rândul cetăţenilor şi companiilor şi luând în considerare obiectivele României de a se integra pe deplin în Uniunea Europeană, de a se adapta la cerinţele economice comunitare dar mai ales de a creşte competitivitatea economică, coeziunea socială şi calitatea vieţii cetăţeanului, utilizarea sporită a serviciilor de comunicaţii în bandă largă a fost identificată drept un obiectiv major al activităţii viitoare. Recent, Ministerul Comunicaţiilor din România, Intel şi Alvarion au realizat prima demonstraţie publică a acestei tehnologii în România. O maşină dotată cu tehnologie WiMAX a străbătut străzile transmiţând imagini în direct unei săli de conferinţe.

Prin saltul de la banda de 1÷2 Mbs la 50÷70 Mbs şi prin nativitatea comunicaţiei de date ca protocol principal, tehnologia WiMAX oferă condiţii pentru cercetarea şi realizarea de noi servicii ce nu pot fi puse în practică cu tehnologiile curente de transmisie de date.

I) Astfel, pentru transmiterea datelor din teren în cazuri de criză sau dezastru, una din dificultăţile importante rămâne volumul mare de date precum şi prelucrarea si extragerea informaţiei relevante, în timp cit mai scurt. Multe din operatiile necesare rămân manuale iar informaţiile nu se transmit în timp real şi de aici o serie de probleme cauzate de întârzieri. Tehnologia WiMAX permite dezvoltarea unei tehnologii şi a unei metodologi care să faciliteze culegerea de informaţii din teren şi transmiterea loc catre centru, în timp real pentru aplicaţiile legate de securitate. Aplicaţiile avute în vedere presupun evaluarea situaţiilor de criză sau neaşteptate prin maparea evaluării pagubelor, de exemplu să furnizeze în timp util informaţii precise şi actualizate asupra locului afectat. Realizarea unor dispozitive care să înglobeze tehnologia WiMAX şi tehnologia GNSS (GNSS – Global Navigation Sattelite Systems) permite localizarea cu precizie a diferitelor locuri afectate de dezastre şi transmiterea datelor de localizare în centrele de decizie. Avantajele unei proceduri automate, interactive, bazată pe informaţii, sunt determinate atat de diminuarea pagubelor şi pierderilor de vieţi omeneşti, cât şi de reducerea erorilor şi necesarului de resurse umane.

II) Tehnologia wireless permite localizarea şi poziţionarea cu o anumită precizie a unei persoane, vehicul ş.a., dotate cu un echipament mobil de radiocomunicaţie adecvat, fix sau în mişcare. În particular tehnologia WiMAX permite realizarea triangulaţiei necesare pentru localizarea şi poziţionarea în interiorul clădirilor, tuneluri ş.a., acolo unde semnalul de la sateliti nu mai este posibil să fie recepţionat. Prin aceasta se asigură, cu o precizie mai mică, continuitatea localizării şi poziţionării în totate situaţiile în care recepţia semnalului de la sateliţi GNSS nu mai este posibilă.

III) Tehnologia WiMAX permite furnizarea unor servicii bazate pe locaţie (LBS – Location Based Services). În primul rând permite localizarea cu precizie de la distanţă a unui purtător de echipament GPS (GPS – Global Position Systems). Coordonatele precise ale poziţiei furnizate de acest echipament sunt transmise la distanţă prin reţeaua WiMAX. Un al doilea serviciu oferit de aceasată tehnologie se referă la autentificarea bazată pe localizare. Aceasta este una dintre cele mai noi metode de autentificare care dă o nouă dimensiune reţelelor de securitate, fiind folosită pentru controlul accesului în sisteme sensibile, controlul tranzacţiilor şi informaţiilor. Metoda de autentificare impiedică potenţialii intruşi care se pot ascunde în spatele anonimatului oferit de posibilitatea lucrului de la distanţă şi de metodele clasice de autentificare. În momentul alocării unui nume şi a unei parole pentru autentificare se stabilesc şi zonele din care utilizatorul are acces în sistem (ex. de acasa, de la birou). O data zonele stabilite, utilizatorul se poate autentifica numai dacă se află în zonele stabilite la inceput, astfel că un alt utilizator dintr-o altă locaţie care încearcă să se autentifice este respins de către sistem. În prezent restricţionarea accesului pe bază de localizare se face într-un mod rudimentar, fără folosirea informaţiei geografice, şi anume prin includerea unor clase de adrese pentru fiecare ţară astfel că autentificarea se face la nivel de ţară. Deoarece cu sistemele GPS poziţia unui utilizator se poate determina cu precizia de până la 2÷3 metri, se pot stabili clar zonele din care un utilizator poate accesa sitemul.Next page: Date proiect