(O2.1) formarea şi/sau perfecţionarea expertizei în ţară în unele domenii de vârf: comunicaţii de bandă largă; sisteme de localizare satelitare şi terestre; autentificare bazată pe locaţie; instrumente pentru dezvoltarea, integrarea şi aplicarea datelor geospaţiale; fuziunea datelor provenind de la surse diferite; procesare avansată a datelor pentru extragerea unui volum cât mai mare de informaţii;

(O2.2) vizibilitate crescută proiectului, membrilor consorţiului şi finanţatorului.

Indicatori de realizare ai acestui obiectiv sunt:

(I2.1) website de prezentare în limbile română şi engleză, actualizat şi funcţional pe toată durata de implementare a proiectului;

(I2.2) participări la manifestări tehnico-ştiinţifice în cadrul Platformelor Tehnologice Europene şi Clusterele de interes;

(I2.3) comunicări ştiinţifice şi articole publicate în volumele cu lucrări ale unor conferinţe naţionale sau internaţionale şi în reviste de specialitate;

(I2.4) pliante şi postere de prezentare în cadrul unor târguri sau expoziţii.