Print this page

Obiectivul 1

(O1.1) studierea, proiectarea şi realizarea, hardware şi software, a unui sistem integrat de localizare şi navigaţie GNSS-WiMAX;

(O1.2) studierea şi implementarea unui serviciu de autentificare bazat pe localizare având ca suport de comunicaţie reţeaua WiMAX. Acest serviciu se implementează in cadrul sistemului integrat GNSS-WiMAX şi reprezintă o aplicaţie a acestuia;

(O1.3) studierea, proiectarea şi realizarea, hardware şi software, a unui echipament mobil de monitorizare video pe suport WiMAX.

Indicatori de realizare ai acestui obiectiv sunt:

(I1.1) studii vizând capabilitatea sistemului WiMAX comparativ cu sistemele GSM/ GPRS, UMTS, WCDMA, compatibilitatea canalelor WiMAX cu informaţia GNSS, problemele de continuitate a navigaţiei pe suport WiMAX;

(I1.2) conceptul tehnic al sistemului;

(I1.3) specificaţii tehnice, hardware şi software, documentaţie de execuţie a modelului experimental;

(I1.4) model experimental pus în funcţiune şi experimentat;

(I1.5) raport de demonstrare a funcţionalităţii şi utilităţii sistemului.


Previous page: Obiective
Next page: Obiectivul 2